           
  
2017/11/8
                                                                                                                                                          1300                             чэсийг                                                                                                  ⒈                                    21                   ангаалах          ангаалдах                бадган         бугаа        гэнэн            дэхэх                  заардах         намха                 тугаар        таршаахий             унгар        үхэг                  уудхи        холимохуу             шалам        этэрхэх                 юлдам        ялбаран                                                                                                                                                                                                                       ⒉                                                                                                                                                                                                                                  айбийж      ээбийж                 бээвийж     бээчийж     бэгзийж             айралжан          анага    урч                                               туурь         тэнжиж     тэнчиржэ         бэнэ               гийрэх             эндэхээ       гүлгэн           сахатий                                     тэлгэри    хэхэхэ                хэсэлэн             түхир                         тэбэгхт     сашсагтай           солоохий үгы                                                                  солоохйитий          дөртэй                                 ⒊                                                                                          тайлтай                   дэргэ                архаал               завдар                    майхуужи       хэсэ    давиур                                      хуудал     зарлим        тэлэдэ                                       6:153  249                                                           ⒋                                                                                                                                                                                    8                                                                                                          ⒌                                                                                                                                                            ⒍                                                                                                       ⒎                                                                                                                                         ⒏                                                                                                                                                                                                                                                           8                                                                                                                                                                                    
     